Over mij

In 1996 ben ik afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Al voor dat moment kreeg ik de kans om als zogenaamde ‘100 gulden griffier’ de Centrale Raad van Beroep te ondersteunen in de ambtenarenkamer. Daar is mijn voorliefde voor het bestuursprocesrecht ontstaan.
Het griffierschap was een prima opstap naar mijn eerste baan bij de Koninklijke Landmacht. Het behandelen van letselschadeclaims van defensie-ambtenaren sloot mooi aan op het onderwerp van mijn afstudeerscriptie over smartengeld. Mijn eerste baan was op z’n zachtst gezegd uitdagend: veel en complexe dossiers, veel media-aandacht en veel emoties. De schade-afwikkeling van de Herculesramp hoorde daar bijvoorbeeld bij.

Na een korte tijd als procesjurist bij (een voorloper van) het UWV ben ik als interim-jurist aan de slag gegaan bij Brunel (2002) Ik heb daar voor verschillende (overheids-)organisaties gewerkt in een grote variatie van opdrachten. Velen daarvan bevatten het behandelen van bezwaar en beroep, sociale verzekeringen en aansprakelijkheid en schadevergoeding. 

Bij een groot advieskantoor heb ik me vervolgens gespecialiseerd in het ambtenarenrecht (2007). Ik heb werkgevers in alle overheidssectoren bijgestaan als adviseur over de meest uiteenlopende kwesties: ontslag, ziekte en verzuim, plichtsverzuim, reorganisaties en arbeidsvoorwaarden en heb die werkgevers vertegenwoordigd in bezwaar en bij de rechter.

In 2016 ben ik mijn eigen adviesbureau gestart: als interim jurist versterk ik de juridische afdelingen van verschillende overheidsorganisaties. Als arbeidsjurist, maar ook als procesvertegenwoordiger of behandelaar van bezwaar- en beroepschriften.
Samen met Sonja Noort heb ik Mint trainingen opgericht. Mint geeft trainingen aan leidinggevenden en P&O-ers binnen de overheid over arbeidsrecht in brede zin. 

Binnen mijn vakgebied heb ik een bijzondere interesse voor de rechtspositie van politieke ambtsdragers. Noem het mijn “professionele hobby”. Ik adviseer graag en geef trainingen over dit onderwerp.

Ik ben een praktisch ingestelde jurist: no-nonsense. Mijn adviezen zijn daarom praktisch en uitvoerbaar. Duidelijke taal gebruiken is altijd mijn doelstelling. Daarnaast heb ik oog voor de belangen en de personen die achter het juridische conflict zitten. 

Mijn vrije tijd breng ik graag sportend en lezend door, en als vrijwilliger in het dierenasiel. Ik ga graag op reis en kan niet wachten tot dat weer mogelijk is.